Disclaimer


Deze website is eigendom van Motisha bvba, Dampoortstraat 265 b3, 8310 Brugge, België, www.motisha.com. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de opgenomen informatie onvolledig, achterhaald of onjuist is. Motisha bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, direct of indirect, voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of uit eventuele fouten op de site. De website van Motisha bvba verleent ook toegang tot informatie van derden. Motisha bvba verwerpt elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de toegang tot of de inhoud van deze informatie. Motisha bvba kan informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaand bericht. De informatie op deze website biedt niet de minste vorm van garantie – uitdrukkelijk noch impliciet – met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete verkoopgarantie, bruikbaarheid of conformiteit.

Motisha bvba respecteert de privacy van de gebruikers van deze website, en zorgt dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Het gebruik van persoonlijke gegevens die via deze website verzameld worden, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en met de Europese richtlijn 95/46 EG. Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat Motisha bvba de verworven persoonsgegevens kan gebruiken. Motisha bvba zal uw gegevens niet aan derden overdragen. U hebt het recht uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U kunt zich daarvoor wenden tot Motisha bvba, Dampoortstraat 265 b3, 8310 Brugge, België.

Choose your language and country

Make your choice to view the gift voucher selection for your country. You will still be able to order gift vouchers for other countries by changing the filter in the overview.